Abp Jan Paweł Lenga odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej 

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał dziś z rąk Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka abp Jana Paweł Lenga, marianin, rezydent Domu Zakonnego Zgromadzenia Księzy Marianów w Licheniu Starym.

Odznaczenie zostało nadane abp. Janowi Pawłowi Lendze przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji prezydenta RP ks. abp Jan Paweł Lenga został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polski „za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych i krzewienie polskości w Kazachstanie”.

„Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest to order, który nadaje się obywatelom polskim, którzy urodzili się za granicą, bądź też obywatelom polskim, którzy mieszkają poza granicami naszego kraju. W związku z posługą, którą ksiądz arcybiskup pełnił przez 36 lat w dalekiej Azji, Minister Spraw Zagranicznych wystąpił do Prezydenta RP o nadanie tak zaszczytnego odznaczenia” – powiedział Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek podczas uroczystości wręczenia orderu abp. Janowi Pawłowi Lenga. Dodał także, iż w trakcie swojej czteroletniej kadencji pierwszy raz zdarzyło się, aby wręczał osobiście to odznaczenie będące jednym z najważniejszych odznaczeń państwowych w naszym kraju.

Sam zainteresowany złożył na ręce Wojewody Wielkopolskiego podziękowanie za przyznanie odznaczenia oraz w kilku słowach przybliżył przybyłym na uroczystość historię swojej posługi w Kazachstanie i na stepach dalekiej Azji. „Urodziłem się na Ukrainie, mam obywatelstwo kazachskie, uczyłem się w podziemiu w seminarium na Litwie i na Łotwie, służyłem w republikach środkowej Azji, a nagroda okazuje się, że oczekuje w Polsce. Nigdy o tym nawet nie marzyłem, a tu taka niespodzianka. Dziękuje tym, którzy obserwowali moją pracę, dziękuję Panu Prezydentowi, że podjął taką decyzję” – powiedział abp Lenga.

Abp Jan Paweł Lenga urodził się w polskiej rodzinie w Gorodku na Ukrainie. Jego rodzina przeprowadziła się w na Łotwę, gdzie przyszły kapłan pracował jako robotnik na kolei. Raz w tygodniu jeździł do zakonnika ze Zgromadzenia Księży Marianów, odbywając w ten sposób roczny nowicjat. Z Łotwy przeniósł się do Kowna na Litwie, gdzie istniało jedno z dwóch w całym Związku Radzieckim seminariów duchownych. Ukończył je potajemnie i także w ukryciu przyjął święcenia kapłańskie 28 maja 1980 r. z rąk bp. Vincentasa Sladkeviciusa. W 1981 r. przybył do Kazachstanu, gdzie posługę duszpasterską pełnił przez 10 lat. 13 kwietnia 1991 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Lengę Administratorem Apostolskim dla Kazachstanu i Środkowej Azji, a także biskupem tytularnym Arbi. Sakrę biskupią otrzymał 26 maja 1991 r. Od 1999 pełnił funkcję biskupa ordynariusza Diecezji Karaganda.

Po reorganizacji struktur Kościoła Katolickiego w Kazachstanie w 2003 r., diecezja karagandyjska podporządkowania została metropolii w Astanie, jednak jako pierwszy biskup Kazachstanu decyzją Ojca Świętego bp Jan Paweł Lenga uzyskał tytuł arcybiskupa "ad personam" . Od lutego 2011 abp Jana Paweł Lenga, po złożeniu na ręce papieża Benedykta XVI rezygnacji z urzędu ordynariusza Karagandy, jest rezydentem Domu Zakonnego Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu Starym.

Licheń Stary, 02 września 2011 r.

Abp Jan Paweł Lenga
Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski