Obchody Triduum Sacrum w licheńskim sanktuarium

Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Jednak tegoroczna aura daje się wszystkim we znaki i wszystko wskazuje na to, że nadchodzące święta, w trakcie których wspominać będziemy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, będą białe i mroźne. Niemniej jednak księża marianie, opiekunowie Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, gorąco i serdecznie zapraszają wiernych do uczestnictwa w uroczystościach Triduum Paschalnego.

W sanktuarium obchody Triduum Sacrum rozpoczną się tradycyjnie w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej w bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej:
„Wszystkie liturgie będą odprawiane w bazylice. W czwartek i w piątek liturgia rozpoczynać się będzie o godz. 18:00, natomiast w sobotę Wigilia Paschalna o godz. 21:00” – powiedział ks. Stanisław Kosiorowski, proboszcz parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym.
W Wielki Czwartek wierni będą mogli skorzystać z sakramentu spowiedzi od godz. 11:00 do 17:45 (od 11:00 do 14:00 w nawie głównej bazyliki, od 14:00 do 16:00 w kaplicy Serca Pana Jezusa oraz od 17:00 do 17:45 ponownie w nawie głównej bazyliki).  

W Wielki Piątek odbędzie się liturgia Męki Pańskiej, której centralnym punktem będzie opis Męki Pańskiej wg św. Jana oraz ucałowanie i adoracja krzyża. Jak wyjaśnił ksiądz Kosiorowski, Wielki Piątek jest dniem zadumy nad męką Chrystusa, dniem skupienia, powagi, a także zwiększonego niż zwykle oddania się modlitwie. Tego dnia wszystkich wiernych, którzy nie ukończyli 60 roku życia, obowiązuje post ścisły jakościowy (powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych) oraz ilościowy (spożycie wyłącznie jednego posiłku do syta). To także dzień, gdy nie sprawuje się Najświętszej Eucharystii. Przed liturgią, o godz. 17:00, w bazylice zostanie odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Z sakramentu spowiedzi natomiast można będzie skorzystać w nawie głównej bazyliki od godz. 9:00 do 17:45.  
 
Wielka Sobota to tradycyjny czas święcenia pokarmów, które w niedzielę znajdą się na stole podczas wielkanocnego śniadania. W licheńskim sanktuarium błogosławieństwo pokarmów odbędzie się w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w godzinach od 9:00 do 19:00.

W Wielką Sobotę przez cały dzień trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim, znajdującym się w kościele Matki Bożej Częstochowskiej. Jak co roku wartę przy grobie Pana Jezusa pełnić będą młodzieżowe drużyny pożarnicze oraz strażacy z jednostek OSP z terenu licheńskiej parafii. Liturgia Wigilii Paschalnej, będąca liturgią niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, rozpocznie się po zachodzie słońca, o godz. 21:00.
„Wigilia Paschalna rozpocznie się przed bazyliką. Poświęcimy ogień i od niego zapalimy paschał, który jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. Z płonącym paschałem wejdziemy do bazyliki” – wyjaśnił ks. Kosiorowski.  

W Wielką Sobotę wierni także będą mieli możliwość skorzystania z sakramentu pojednania (9:00 - 19:00, nawa główna bazyliki). Liturgia Wigilii Paschalnej jest bardzo bogata w swojej formie. Oprócz liturgii światła jest także bardzo rozbudowana liturgia słowa oraz liturgia chrzcielna, której znakiem jest błogosławieństwo wody chrzcielnej oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po uroczystej Mszy św. odbędzie się procesja rezurekcyjna ze świecami.
„Tak jak to było w pierwotnym Kościele, kiedy chrześcijanie wychodzili na cmentarz, aby zanieść światło Chrystusa Zmartwychwstałego na groby swoich najbliższych, tak i my to uczynimy i wrócimy później do bazyliki, gdzie zostaniemy pobłogosławieni przez Chrystusa w Najświętszym Sakramencie” – zakończył ks. Kosiorowski.

W Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny Msze św. odprawiane będą tak jak w dzień świąteczny. Poniżej dokładny program obchodów Triduum Paschalnego w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej:

WIELKANOC - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW

WIELKI  CZWARTEK (28 marca 2013 r.)
11.00-14.00 Spowiedź (bazylika górna, nawa główna)
14.00-16.00 Spowiedź (bazylika górna, kaplica Serca Pana Jezusa)
17.00-17.45 Spowiedź (bazylika górna, nawa główna)
   
14.00-16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
(bazylika górna; kaplica Serca Pana Jezusa)
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
(bazylika górna, kaplica Serca Pana Jezusa)
15.30 Różaniec (bazylika górna, kaplica Serca Pana Jezusa)
17.00 Msza Wieczerzy Pańskiej (kościół Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie)
18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej (bazylika górna, nawa główna).
Po niej przeniesienie Najświetszego Sakramentu do ołtarza wystawienia (ciemnicy) w kaplicy Trójcy Świętej i adoracja do godz. 22.00.

WIELKI  PIĄTEK (29 marca 2013 r.)
9.00-17.45 Spowiedź (bazylika górna, nawa główna)
   
7.00 Liturgia Godzin (bazylika dolna, kaplica Trójcy Świętej)
7.00-16.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu
(bazylika dolna; kaplica Trójcy Świetej)
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego – I dzień Nowenny przed Świętem
Milosierdzia (bazylika dolna, kaplica Trójcy Świętej)
15.30 Różaniec (bazylika dolna, kaplica Trójcy Świętej)
17.00 Droga Krzyżowa (bazylika górna, nawa główna)
17.00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej (kościół Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie)
18.00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej (bazylika górna, nawa główna).
Po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego w kościele Matki Bożej Częstochowskiej i adoracja do godz. 22.00.

WIELKA  SOBOTA (30 marca 2013 r.)
9.00-19.00 Spowiedź (bazylika górna, nawa główna)
9.00-18.00 Błogosławieństwo pokarmów (kościół Matki Bożej Częstochowskiej)
   
7.00 Liturgia Godzin (kościół Matki Bożej Częstochowskiej)
7.00-18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim
(kościół Matki Bożej Częstochowskiej)
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego – II dzień Nowenny przed Świętem
Miłosierdzia (kościół Matki Bożej Częstochowskiej)
15.30 Różaniec (kościół Matki Bożej Częstochowskiej)
21.00 Wigilia Paschalna i procesja rezurekcyjna
(kościół MB Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie)
21.00 Wigilia Paschalna i procesja rezurekcyjna
(bazylika górna, nawa główna)

NIEDZIELA WIELKANOCNA (31 marca 2013 r.)
Msze Święte
6.00
8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
16.00
17.00
18.00
Procesja Wielkanocna i Msza Święta (bazylika górna, nawa główna)
kościół Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie
kościół św. Doroty
bazylika górna, nawa główna
kościół św. Doroty
bazylika górna, nawa główna
bazylika górna, nawa główna
kościół św. Doroty
bazylika górna, nawa główna
Uwaga: Nie ma Mszy Świętej o godz. 7.30 w nawie głównej bazyliki
Nabożeństwa
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego - III dzień Nowenny przed Świętem
Miłosierdzia (bazylika górna, nawa główna - bez wystawienia Najświętszego Sakramentu)
15.30 Różaniec (bazylika górna, nawa główna - bez wystawienia Najświętszego Sakramentu)

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (1 kwietnia 2013 r.)
Msze Święte
7.30
8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
16.00
17.00
18.00
bazylika górna, nawa główna
kościół Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie
kościół św. Doroty
bazylika górna, nawa główna
kościół św. Doroty
bazylika górna, nawa główna
bazylika górna, nawa główna
kościół św. Doroty
bazylika górna, nawa główna
Nabożeństwa
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego – IV dzień Nowenny przed Świętem
Miłosierdzia (bazylika górna, nawa główna - bez wystawienia Najświętszego Sakramentu)
15.30 Koncert wielkanocny (bazylika górna, nawa główna)