Obchody Światowego Dnia Chorego
w licheńskim hospicjum  

 

Za pacjentów aktualnie przebywających w hospicjum oraz tych zmarłych, a także za ich rodziny i personel medyczny modlono się w poniedziałek, 10.02, w Hospicjum Stacjonarnym im. . Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym z okazji Światowego Dnia Chorego.  

Mszy św. w hospicyjnej kaplicy o godz. 16:30 przewodniczył pasterz diecezji płockiej bp Piotr Libera, który na obchody Światowego Dnia Chorego do Lichenia został zaproszony przez dyrekcję placówkiJak wyjaśnił ordynariusz płocki, zaproszenie przyjął natychmiast i z ogromną radością przybył do Lichenia, aby modlić się w tym szczególnym miejscu. Nie bez znaczenia jest także fakt, od kilku już lat klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku przyjeżdżają w okresie letnim do licheńskiego hospicjum, aby odbyć tutaj praktyki przed przyjęciem święceń.  

W homilii bp Libera mówił:
„Hospicjum, zwłaszcza Wasze, tu, pod łagodnym wzrokiem Licheńskiej Pani, jest świetlanym zaprzeczeniem pogańskiej logiki cywilizacji śmierci, do której wielu chętnie by nas prowadziło”.

Dodał także, że „licheńskie hospicjum jest pomnikiem w cieniu krzyża pod czuwającym spojrzeniem dobrej, prostej, polskiej Matki”.

W koncelebrze Najświętszej Eucharystii uczestniczyli także: ks. Piotr Lach MIC, dyrektor licheńskiego hospicjum oraz ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.  

W Mszy św. modlili się także pacjenci, wolontariusze oraz personel licheńskiej palcówki. Dzięki odbiornikom telewizyjnym zainstalowanym we wszystkich salach chorych, we wspólnej modlitwie mogli uczestniczyć także pacjenci pozostający w swoich pokojach.  Po zakończeniu Mszy św. bp Piotr Libera udał się do chorych, aby osobiście z nimi porozmawiać i udzielić pasterskiego błogosławieństwa.

Hospicjum im. . Stanisława Papczyńskiego w Licheniu istnieje od 2009 roku. Do ośrodka, będącego wotum dziękczynnym za dar beatyfikacji ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, trafiają osoby będące u schyłku ziemskiego życia. Wśród schorzeń u pacjentów największą liczbę stanowią choroby nowotworowe w nieuleczalnym stadium.

Światowy Dzień Chorego ustanowiony został przez . papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 roku. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie papieża-Polaka. Święto, obchodzone w dniu liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourds, zwraca uwagę na cztery zasadnicze wymiary: konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej oraz duchowej, włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich a także popieranie zaangażowania wolontariatu.

Licheń Stary, 10 lutego 2014 r.